Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

Zdarzają się sytuacje, że nie jest możliwe osobiste stawiennictwo w sądzie lub urzędzie. W tym przypadku mamy prawo do udzielenia pełnomocnictwa. Dzięki niemu, wybrana osoba może nas reprezentować. Pełnomocnictwo wystawia osoba zwaną mocodawcą, innej osobie, która pełnomocnictwo otrzymuje i nazywa się pełnomocnikiem. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jakie są rodzaje pełnomocnictwa.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa wirtualne biuro Katowice

Podczas sporządzania pełnomocnictwa oprócz wskazania mocodawcy oraz pełnomocnika, należy określić jakie czynności obejmuje udzielone pełnomocnictwo. W zależności od rodzaju sprawy, pełnomocnictwo może obejmować różne czynności. Z tego powodu ważne, aby dobrać odpowiednią jego formę.

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne jest upoważnieniem o najszerszym zakresie umocowania. Pozwala na wykonywanie czynności tzw. zwykłego zarządu, czyli załatwiania bieżących spraw takich jak pobór czynszu. Ten rodzaj pełnomocnictwa upoważnia najczęściej do występowania w imieniu mocodawcy przed władzami państwowymi, organami administracji publicznej, urzędami, sądami, podmiotami gospodarczymi czy osobami fizycznymi. Dodatkowo pełnomocnik może składać oświadczenia oraz wnioski procesowe w kontaktach z wymienionymi podmiotami.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa? – Pełnomocnictwo rodzajowe

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności zdefiniowanych precyzyjniej niż w przypadku pełnomocnictwa ogólnego, do których dokonywania został umocowany pełnomocnik, a także przedmiot tych czynności. Przy pomocy tego upoważnienia, można przeprowadzić określoną czynność prawną. W przeciwieństwie do pełnomocnictwa szczególnego, taki rodzaj upoważnienia pozwala na powtarzanie konkretnych czynności w imieniu mocodawcy, np. zawieranie umów najmu.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa wirtualne biuro Katowice

Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo szczególne (zwane również jako pełnomocnictwo notarialne) dotyczy ściśle określonej pojedynczej sprawy, w której upoważniamy kogoś do wykonania konkretnej czynności. Warto zaznaczyć, iż takie pełnomocnictwo nie zadziała w żadnej innej sytuacji oprócz tej wyraźnie zaznaczonej w dokumencie. Dotyczy ono możliwości wykonywania przez pełnomocnika czynności określonego rodzaju, np. sprzedaży nieruchomości.

Pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie. Aby uniknąć nieporozumień i zminimalizować pole do nadużyć, warto ściśle sprecyzować zakres kompetencji podmiotu, który będzie Cię reprezentował. Pamiętaj, w niektórych sprawach wymaga się, aby pełnomocnictwo było przygotowane w formie aktu notarialnego. Będzie tak np. w sytuacji kupna albo sprzedaży nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *