Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Spora część przedsiębiorców prowadzi pełną księgowość. Część z nich zdecydowało się samodzielnie na taki sposób rozliczania. Z kolei druga część została zobowiązana do takiego prowadzenia księgowości przez przepisy Ustawy o rachunkowości. Choć pełną księgowość wymaga sporo czasu, to w gruncie rzeczy przynosi wiele korzyści przedsiębiorcom. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się kto musi prowadzić pełną księgowość.

Kto musi prowadzić pełną księgowość wirtualne biuro katowice

Jak wygląda pełna księgowość?

Pełna księgowość jest bez wątpienia najbardziej skomplikowaną oraz zaawansowaną wersją prowadzenia ksiąg handlowych. Z tego powodu wymaga, by poświęcić jej więcej czasu i tym samym związane są z nią większe koszty. Przede wszystkim jej założenie to odpowiednie zaksięgowanie wszystkich operacji finansowych dokonywanych przez przedsiębiorstwo. Z tego powodu należy przechowywać wszystkie dokumenty sprzedaży oraz kupna. Pełna księgowość różni się od tej, która jest w jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Przede wszystkim składa się z dodatkowych obowiązkowych elementów, do których należą:

 • księga główna – notuje się w niej z pomocą podwójnego zapisu wszystkie wykonywane operacje finansowe,
 • księga pomocnicza – opisuje precyzyjniej operacje z księgi głównej,
 • dziennik – chronologicznie zapisane dane o wszystkich wykonywanych operacjach finansowych,
 • zestawienie obrotów i sald
 • wykaz składników aktywów i pasywów – inwentaryzacja przeprowadzona w dniu zamknięcia ksiąg.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Pełna księgowość należy do obowiązków jedynie części przedsiębiorstw. Ustawa o rachunkowości dokładnie wskazuje, kto musi ją prowadzić bez względu na osiągnięty przychód. Do tych przedsiębiorstw należą:

 • spółki z o. o.,
 • sp. komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki akcyjne.

Dodatkowo zapisy Ustawy zobowiązują innych przedsiębiorców ze względu na osiągnięty limit przychodów, który wynosi 2 mln euro w przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października. Do tych przedsiębiorstw należą:

 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki cywilne zawarte przez osoby fizyczne,
 • przedsiębiorstwa w spadku.

Korzyści

Choć pełna księgowość wymaga zdecydowanie większych nakładów czasu oraz tym samym pieniędzy to w gruncie rzeczy przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści. Przez to, że wszystkie operacje są skrupulatnie zapisywane i obliczane, możliwe jest stworzenie wielu raportów o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dokładnie jest znany przepływ przepływ finansów. Sprawia to, że firma staje się zdecydowanie bardziej transparentna, a to z kolei przekłada się na jej większą wiarygodność dla potencjalnych partnerów biznesowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *