Co to jest inflacja prawna?

Prawo w ujęciu przedmiotowym jest systemem norm prawnych. Składa się z ogólnych, abstrakcyjnych oraz jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w ścisłym związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa. W przypadku prawa występuje potoczne określenie “inflacji prawa”. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć co to jest inflacja prawna.

Co to jest inflacja prawna wirtualne biuro Katowice

Inflacja prawna

Inflacja prawna to zjawisko następujące w procesie legislacji. Polega na wytworzeniu nadmiernej liczby aktów prawnych w stosunku do potrzeb. Cechuje się nadmierną szczegółowością przepisów oraz ich niską jakością. Nazwa jest analogią do ekonomicznego pojęcia inflacji, w którym zwiększenie ilości pieniędzy bez pokrycia zmniejsza jego wartość. Choć w przypadku inflacji prawnej nie następuje zmniejszenie siły jego oddziaływania. Jednakże zmniejsza się efektywność.

Inflacja prawna w Polsce

Pomimo, iż liczba ustaw przyjmowanych rocznie w Polsce od 2001 do 2007 roku zmniejszała się, to w 2008 roku nastąpiło zintensyfikowanie działalności legislacyjnej. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie poświęconym egzekucji podatku dochodowego w 2010 zauważył, że “częste zmiany przepisów i aktualizacje formularzy podatkowych powodują popełnianie przez podatników błędów, których skutkiem są liczne korekty zeznań i zwiększenie obciążenia pracą urzędów”. NIK wnioskował wówczas o stabilizację przepisów podatkowych zauważając, że “Od 1991 r. ponad 100 razy dokonywano zmian w ustawie o PIT”. Parlament w kadencji 2015-2019 uchwalił 923 ustawy. W porównaniu do poprzedniej kadencji, Sejm przyjął 752 ustawy. Można zatem stwierdzić, że nadprodukcja prawa jest kontynuowana. Dodatkowo dla kadencji 2015-2019 charakterystyczne było zjawisko wielokrotnego nowelizowania tej samej ustawy. I tak Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych była zmieniana 15 razy, Ustawa o podatku akcyzowym 10 razy, Kodeks karny 9, a Prawo o ustroju sądów powszechnych 6 razy. Zdecydowana większość tych nowelizacji pochodziła z przedłożenia rządowego.

Co to jest inflacja prawna wirtualne biuro Katowice

Konsekwencje inflacji prawnej

Inflacja prawna niesie ze sobą wiele niekorzystnych konsekwencji. Przede wszystkim nadmierna ilość przepisów często powoduje ich niespójność. Z tego powodu wyższe instancje uchylają przepisy, pojawia się problem w uznaniowości w interpelacji. Dodatkowo występuje rozmycie odpowiedzialności za ich wprowadzenie, a także konieczność wprowadzanie częstych nowelizacji. Wzrasta tym samym biurokracja i sam formalizm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *