Ilu jest w Polsce adwokatów i radców prawnych?

Zarówno adwokat jak i radca prawny są przedstawicielami profesji prawniczych. Kandydat na adwokata albo radcę prawnego musi najpierw ukończyć wyższe studia prawnicze. A następnie odbyć aplikację tj. praktykę oraz zdać stosowny egzamin. Adwokat i radca prawny zajmują się świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności udzielają porad i konsultacji prawnych, sporządzają pisma procesowe, akty prawne oraz występują przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze obrońcy lub pełnomocnika. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się ilu jest w Polsce adwokatów i radców prawnych.

Ilu jest w Polsce adwokatów i radców prawnych wirtualne biuro Katowice

Ilu jest adwokatów?

W ciągu ostatnich kilku lat sukcesywnie przybywa adwokatów. Według danych Naczelnej Rady Adwokackiej, pod koniec ubiegłego roku było 19 142 adwokatów wykonujących zawód. Dla porównania, w roku 2013 było ich 13 749, a w 2016 roku – 16 094. Tym samym Polska znajduje się w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o prawników z uprawnieniami na 100 tys. mieszkańców. W zestawieniu znajdujemy się na trzecim miejscu, za Wielka Brytanią oraz Niemcami. W naszym kraju przypada ich 141. Wraz ze wzrostem aktywnych adwokatów, wzrasta również liczna adwokatów, którzy nie wykonują zawodu. W 2014 roku było ich 2515, a w roku 2019 – 4041.

Ilu jest radców prawnych?

Podobnie jak w przypadku adwokatów, wzrasta liczba osób będących radcami prawnymi. Według danych z 2019 roku, było ich – 46 838. Dla porównania, w roku 2013 było ich 34 576, a w 2016 roku – 43 606. Radcy prawni, w przeciwieństwie do adwokatów mają prawo do zatrudnienia o umowę o pracę i nie mają formalnego zakazu reklamy.

Ilu jest w Polsce adwokatów i radców prawnych wirtualne biuro Katowice

Ilu jest w Polsce adwokatów i radców prawnych? – Konsekwencje

Zauważalnie zwiększona liczba adwokatów oraz radców prawnych spowodowała zwiększenie konkurencji na rynku prawniczym co może objawić się problemem ze znalezieniem klientów. Popyt na usługi prawnicze nie jest w stanie zaspokoić potencjału podażowego. Nie ułatwia tego mentalność i przyzwyczajenia Polaków, którzy starają się rozwiązywać swoje problemy prawne przede wszystkim samodzielnie, korzystając ze specjalistycznych serwisów i portali, forów internetowych lub porad rodziny i znajomych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *