Ile ropy Polska kupuje od Rosji?

Ropa naftowa jest obecnie ważnym surowcem, który ma szerokie zastosowanie i to nie tylko w branży paliwowej. Produkuje się z niej paliwa, a także smary, oleje, rozpuszczalniki, materiały wybuchowe, tworzywa sztuczne, a nawet leki. Polska posiada własne złoża ropy naftowej, którą wydobywa (w roku 2019 wydobycie wyniosło prawie 940 tys. ton). Niestety ilość wydobywanej ropy jest na tyle mała, iż nie jest w stanie zaspokoić zauważalnie popytu. Z tego powodu Polska importuje ten surowiec od innych krajów. Jednym z naszych importerów jest Rosja. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się ile ropy Polska kupuje od Rosji.

Ile ropy Polska kupuje od Rosji do Polski wirtualne biuro Katowice

Ropa a Polska i inne kraje

Krajowe złoża ropy naftowej są w stanie jedynie w stopniu znikomym pokryć zapotrzebowanie na ten surowiec. Rocznie Polska zużywa ok. 26 mln ton ropy naftowej. 97% jej pochodzi z importu. Podobna sytuacja panuje w innych krajach Unii Europejskiej. Praktycznie wszystkie kraje są bardzo mocno uzależnione od ropy sprowadzanej z innych krajów. Dania jest jedynym państwem w całej wspólnocie, który jest całkowicie niezależny od zewnętrznej ropy naftowej.

Ile ropy Polska kupuje od Rosji? – Import Ropy z Rosji

Polska ze względu na bardzo małe własne zasoby, jest zmuszona do importu ropy z innych krajów. Do naszych głównych dostawców należą: Rosja, Arabia Saudyjska, Nigeria, Wielka Brytania, Kazachstan oraz Norwegia. Wśród nich, największym dostawcą ropy naftowej do Polski od wielu lat jest Rosja. W 2020 roku 70% całej zakupionej ropy, czyli 18 mln ton pochodziła właśnie z Rosji. Na drugim miejscu pod względem wielkości importu znalazła się Arabia Saudyjska – 15%.

Nowa umowa

Od marca 2021 roku obowiązuje nowa umowa pomiędzy rosyjskim Rosnieft i PKN Orlen. Zgodnie z nią, Rosnieft będzie dostarczał około 300 tys. ton ropy miesięcznie, czyli o około 200 tys. ton mniej niż w ramach poprzedniego kontraktu. Oznacza to, że udział importowanej ropy z Rosji będzie mniejszy niż do tej pory. Oprócz tego podpisany został kontrakt z amerykańskim Exxon Mobil na dostawę miliona ton ropy naftowej z USA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *