Co to jest NewConnect?

NewConnect (NC) jest zorganizowanym rynkiem akcji prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Odbywa się on w formule alternatywnego systemu obrotu poza rynkiem regulowanym. Pierwsza sesja NC miała miejsce w 2007 roku. W lutym 2021 na NewConnect było notowanych 373 spółki (369 polskich i 3 zagraniczne) o łącznej kapitalizacji ok. 20,2 mld zł. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się co to jest NewConnect.

Co to jest NewConnect wirtualne biuro katowice

Dla jakich spółek jest przeznaczony?

NewConnect jest skierowany do dynamicznych firm, małych i średnich przedsiębiorstw, którym wsparcie kapitałem pozwoli wykorzystać potencjał tkwiący w innowacyjności tych firm. Z tego powodu bardzo duża część spółek związana jest z nowymi technologiami. Należą do nich: IT, biotechnologia, energia alternatywna, nowoczesne usługi, media elektroniczne. W zamierzonym efekcie, firmy te powinny te zyskać rozwój, a później awansować do grona dużych i wartościowych polskich spółek.

Co to jest NewConnect? – Cechy charakterystyczne

Cechami charakterystycznymi dla NewConnect są:

  • niższe niż na rynku regulowanym wymogi formalne (nie występuje wymóg minimalnej kapitalizacji i okresu funkcjonowania),
  • mniejsze obowiązki informacyjne emitentów,
  • koszty debiutu i notowań niższe niż GPW,
  • inwestycje w papiery wartościowe notowanych spółek są obciążone większym ryzykiem, ale jednocześnie pozwalają liczyć na większe stopy zwrotu.
Co to jest NewConnect wirtualne biuro katowice

Notowania

Na rynku NewConnect notowania realizuje się w dwóch systemach. Jest to system ciągłych notowań oraz system jednolitych notowań z dwoma fixingami. Dodatkowo tak jak każdy rynek, NC posiada także swoje indeksy. Głównym indeksem jest NCIndex. Dotyczy on wszystkich emitentów, których walory notuje się na rynku NewConnect. Jest to indeks dochodowy, czyli przy jego określaniu pod uwagę bierze się nie tylko same ceny akcji, ale także dochody z dywidend i praw poboru. Innym indeksem jest NCIndex 30. Działa na podobnej zasadzie, jednakże dotyczy on jednak tylko 30 notowanych, najbardziej płynnych spółek.

Co to jest NewConnect? – Inwestowanie

NewConnect z jednej strony przy pomocy dużych stop zwrotu zachęca do inwestowania choć wiąże się z ryzykiem, ponieważ na NC znajdują się przedsiębiorstwa, które w wielu przypadkach nie zdobyły swojej pozycji rynkowej i tym samym są bardziej podatne na różnego rodzaju wahania rynkowe. To z kolei przekłada się na kurs samych akcji. Problemem może być także niska płynność. Wiąże się to z tym, że w przypadku będziemy chcieli sprzedać akcje – może się to nie udać, z powodu braku chętnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *